Hem

Priscia Kompetensutveckling AB erbjuder konsulttjänster inom kompetensutveckling & affärs/verksamhetsutveckling.


Kärnkompetensen är inom projektledning och bidragsansökningar
t ex i form av EU-bidrag för kompetensutveckling och affärsutveckling. T ex från Vinnova, Tillväxtverket och Europeiska Socialfonden.


Priscia har hjälpt företag och organisationer att få totalt 235 miljoner kronor beviljade i bidrag.
Välkommen!

www.priscia.se