Bidragsansökningar

Priscia har hjälpt företag och organisationer att få totalt 235 

miljoner kronor beviljade i bidrag från bland andra ESF, Tillväxtverket och Vinnova.Det finns flera olika möjligheter till extern finansiering för kompetensutveckling, affärsutveckling och regional utveckling. I Sverige finns t ex Europeiska Socialtuveck, Vinnova och Tillväxtverket.


Priscia Kompetensutveckling AB erbjuder konsulttjänster för att söka bidrag från exemplevis ESF och Vinnova. Arbetet sker i nära samarbete med kunden genom att formulera syfte och mål med utgångspunkt från just ert företag och det behov företaget har.


Mellan 2014 och 2020 pågår Europeiska Socialfondens (ESF)  med huvudsyfte att hjälpa kvinnor och män att stärka sin kompetens och förbättra sina utsikter till arbete. Varje år ger Socialfonden stöd

och utbildning till cirka 10 miljoner EU-medborgare. Förra perioden var det totala stödet 12 miljarder i Sverige.


De flesta företag, kommuner och landsting i hela Sverige kan ta del av dessa medel. Ett bidrag från ESF innebär en unik möjlighet att satsa på kompetensutveckling genom extern finansiering


Bidragsansökningar

www.priscia.se