Kompetensutveckling

Priscia Kompetensutveckling erbjuder utbildningar inom projektledning och hur man driver workshops.


Under konceptnamnet Utbildningsavdelningen erbjuds samtliga tjänster inom kompetenskartläggning och utbildningsadministraion. Vi kan bli varje företags Utbildningsavdelning!

                   

 

  • Utbildningsavdelningen är en del av Priscia Kompetens-utveckling AB
  • Kartlägger det faktiska behovet av kompetens med utgångspunkt från strategier och mål
  • Tar fram utbildningsplaner utifrån behovet
  • Förelsår metoder och tillvägagångssätt för att på bästa sätt höja kompetensen
  • Handlar upp och administrerar utbildningsaktiviteterna
  • Uppföljning för att se vilka resultat som nåtts


Kompetensutveckling

www.priscia.se