Om Priscia

Priscia Kompetensutveckling AB startade sin verksamhet 2009. Företaget grundades och drivs av Elisabet Ström.


Med snart 20 års erfarenhet ligger Elisabets fokus nu på att erbjuda företag projektledning inom affärsutveckling och kompetensutveckling, med fokus på extern bidragsfinansiering för att driva utvecklingsprojekt.


Elisabet  Ström har en magisterexamen från internationella ekonomlinjen med inriktning strategi och marknadsföring. Den är kompletterad med pedagogik, certifierande coachutbildning, processledarutbildning och projektledarcertifieringe enligt IPMA.


Vårt arbetssätt

Priscia Kompetensutveckling AB arbetar alltid i nära samarbete med kunden där varje uppdrag blir unikt utifrån gällande förutsättningar och behov. Arbetssättet som används bygger ofta på workshops för att fastställa behov och för att få engagemang och delaktighet hos aktuellt företag eller organisation.


Priscia Kompetensutveckling AB jobbar i nätverk tillsammans med andra konsulter. När uppdrag kräver viss spetskompetens eller när det tidsmässigt behövs fler resurser tar vi in underkonsulter. Underkonsulterna är väl insatta i Priscias sätt att arbeta.


Om Priscia

www.priscia.se