Projektledning

Prisca Kompetensutveckling har certifierad projektledarkompetens enligt IPMA (International Project Management Association).


Projektledning

Vi erbjuder projektledning med inriktning mot affärs- och strategiutveckling samt utbildningsprojekt. Det kan vara att driva ett EU-finansierat projekt, att ta fram ett skräddarsytt ledarutvecklingsprogram eller traineeprogram.


Priscia kan då projektleda det aktuella projektet från planering, till genomförandet och uppföljning. Arbetet sker nära kunden under projektet och genomförs med hjälp av delprojektledare, projektgrupp och styrgrupp från det aktuella företaget eller organisationen.


Projektupplägg och projektrutiner

Priscia kan vara med inför och under starten av ett projekt för att ta fram en struktur för hur ert projekt ska arbeta. Vi tar då fram metoder, mallar och strukturer för hur projektet kan drivas utifrån era behov och förutsättningar.


Projektledning

www.priscia.se